Atina

Atina je glavni i najveći grad Grčke i prefekture Atika, jedan od najpoznatijih i najstarijih gradova Evrope, čija istorija je stara preko 3.400 godina. Savremena Atina je veliki i kosmopolitski grad, dok je starogrčka Atina bio moćni grad-država i poznati obrazovni i filozofski centar. Grad je dobio ime po boginji zaštitnici Atini. Danas metropolitensko područje Atine broji 3,7 miliona stanovnika. Trenutno se grad širi istočno, Atikom. Atina se često naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom V i IV veka pre nove ere. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo antičkih zgrada, umetničkih dela itd. Najpoznatiji je Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primera klasične grčke umetnosti i arhitekture. Smatra se začetnicom demokratije.

Atina je centar ekonomskog, finansijskog, industrijskog, političkog i kulturnog života u Grčkoj. Antička Grčka je bila centar umetnosti, učenja i filozofije, domovina Platonove Akademije i Aristotelovog Liceja. Atina je, takođe, rodno mesto Sokrata, Perikla, Sofokla i drugih značajnih filozofa, pisaca i političara koji datiraju iz Antičke Grčke.Cenovnik