Jerusalim

Izrael je bliskoistočna zemlja, smeštena uz istočni rub Sredozemnog mora. Izrael je parlamentarna demokratska država i jedina jevrejska država na svetu. Površina države je 20.770 km2 (bez okupiranih područja) i ima 7 miliona stanovnika. Ime potiče od Jakova, kasnije prozvanog Izrael, jednog od patrijarha jevrejskog naroda od čijih je 12 sinova nastalo 12 izraelskih plemena. Izraelska zastava ima korene u tradiciji. Bela pozadina predstavlja čistoću, u sredini je Davidova zvezda (savez Boga i Jevreja), a plave pruge simbolizuju talit, molitveni šal.

Jerusalim je glavni grad Izraela i drevni grad na Bliskom istoku, u istorijskoj regiji Palestini. Grad ima izuzetan značaj za tri velike religije: judaizam, hrišćanstvo i islam. Jerusalim se nalazi među brdima Judeje, na 770 m nadmorske visine, između Sredozemnog i Mrtvog mora, ima 747.600 stanovnika.

Hristos je posećivao Jerusalim o verskim praznicima. Ovde je raspet na Golgoti, pogreben i posle tri dana, po biblijskom verovanju, slavno vaskrsao. Muslimani su 637. godine osvojili grad, naselili se i uglavnom ostali do 1948. godine, kada je stvorena sadašnja država Izrael. Do 1966. godine bio je podeljen između Izraela i Jordana, a od tada je Izrael anektirao ceo grad.

Otkada je ovde, po dolasku muslimana podugnuta "Kupola na steni" (Omarova ili Aksa džamija), Jerusalim je postao sveti grad i treće religije. Po hrišćanskom verovanju, Jerusalim je "praslika" Nebeskog Jerusalima, koji će se ostvariti na kraju ovog veka.Cenovnik